Penetapan Semula Kata Laluan
Kali Pertama / Lupa Kata Laluan

Sila rujuk pentadbir Sistem Pengurusan Maritim di pejabat masing-masing untuk menyemak kewujudan akaun anda.

Sila masukkan No. KP dan Alamat emel yang berdaftar dengan akaun anda. Sekiranya penetapan semula berjaya, satu emel akan dihantar ke dalam peti masuk alamat emel yang dimasukkan. Sila klik pautan di dalam emel tersebut untuk mendaftarkan semula kata laluan dan seterusnya mengaktifkan akaun tersebut.